Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Wyzwania kierunkowe

Mądrość i filozofia: wyzwanie obejmuje poszukiwania mądrości od czasów najdawniejszych do dzisiaj w różnych aspektach – tego, jak mądrości szukają filozofowie, artyści, poeci, biologowie, matematycy oraz przedstawiciele innych dyscyplin. W ramach wyzwania proponujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów z rozmaitych dziedzin nauki.

Bogowie i ludzie: proponowane przez nas zajęcia dotyczące pojawiania się, obecności i zanikania obszarów świętości, bogów, wyznawców oraz wszelkich zjawisk nadprzyrodzonych od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Proponowane zajęcia nie dotyczą tylko historii religii, lecz także dziejów obecności sacrum w kulturze.

Dzieje myśli obywatelskiej: proponujemy zajęcia dotyczące kształtowania się myślenia o państwie, prawie, postawach obywatelskich, stosunku jednostki do zbiorowości od czasów najdawniejszych do dzisiaj.

Pamięć i tożsamość: zajęcia dotyczą sposobów współistnienia (pokojowego bądź nie) występujących w regionach wielokulturowego świata. Rozważają także możliwości dialogu międzykulturowego i relacji między kulturą a naturą w perspektywie historycznej. Zajęcia dotyczą również kształtowania się tożsamości jednostkowej i zbiorowej, szczególnie w sytuacjach napięć i konfliktów.

Theatrum mundi: zajęcia dotyczą pojawiania się widowisk zarówno artystycznych jak i społecznych od czasów najdawniejszych do dzisiaj ze szczególnym naciskiem na działania performatywne i proces powstawania „społeczeństwa widowiska”, czyli sposobu istnienia współczesnych społeczeństw – głównie tych zachodnich – opierającego się na budowaniu spektakli w przestrzeni publicznej, życiu politycznym oraz stosunkach międzyosobowych. Proponujemy również zajęcia dotyczące widowisk w przyrodzie: zarówno w świecie zwierzęcym, roślinnym, jak i w całym kosmosie. 

Ekologia kultury: proponujemy zajęcia, które dotyczą możliwości inscenizacji „kultury czynnej”, np. rewitalizacji martwych i umierających języków, współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym. Współpracujemy w tym celu m.in. z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Teatrem Polskim w Warszawie i Pracownią Spotkań Starego i Nowego Świata na Wydziale „Artes Liberales”. Proponujemy również zajęcia o wzajemnych relacjach między ludźmi i zwierzętami, człowiekiem i jego środowiskiem.

 

W ramach poszczególnych „wyzwań kierunkowych” proponujemy w roku 2016/17 następujące zajęcia:

 1. Anty-Edyp. Wstęp do lektury. Prowadzą: Krzysztof Skonieczny, Katarzyna Szafranowska (3700-KON29-AL)
 2. Dekonstrukcja i jej losy. Zmienne spotkania Jacquesa Derridy z literaturą, filozofią, polityką i etyką. Prowadzi: Szymon Wróbel (3700-KON78-AL)
 3. Filozofia antyczna jako terapia duszy. Prowadzi: Krzysztof Łapiński (3700-KON59-AL)
 4. How Human Is Laughter. Prowadzi: Jan Miernowski (3700-KON61-AL)
 5. Literatura niepełnosprawności. Prowadzi: Paweł Wojtas (3700-KON8-AL)
 6. Logika i metodologia. Prowadzi: Mieszko Tałasiewicz (3700-KON68-AL)
 7. Metafora i poznanie. Prowadzi: Zbigniew Kloch (3700-KON13-AL)
 8. Narracja: metafizyka i etyka. Prowadzą: Mateusz Falkowski, Marcin Gokielli (3700-KON49-AL)
 9. Od posthumanizmu do sztucznych podmiotów moralnych: etyka i technik. Prowadzi: Sebastian Szymański (3700-KON33-AL)
 10. Technika i uspołecznienie. Prowadzi: Szymon Wróbel (3700-KON39-AL)
 11. Walter Benjamin albo humanistyka szabrownictwa. Prowadzi: Szymon Wróbel (3700-KON38-AL)
 12. Wprowadzenie do filozofii. Prowadzi: Marcin Trepczyński (3700-KON69-AL)
 13. Znajomość siebie od Sokratesa do Foucault. Prowadzi: Ivan Dimitrijević (3700-KON47-AL)
 1. Chrześcijaństwo wobec problematyki czasu. Prowadzi: Michał Choptiany (3700-KON4-AL)
 2. Fantastyka: definiowanie / przekraczanie granic gatunku. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON16-AL)
 3. Seminarium dyplomowe (Nasze mityczne dzieciństwo). Prowadzi: Katarzyna Marciniak (3700-SEM5-CS)
 4. Niewiarygodne ewangelie. Prowadzi: Kalina Wojciechowska (3700-KON11-AL)
 5. Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (3700-KON67-AL)
 6. Współczesne debaty o duchowości i religijności kobiet. Prowadzą: Julia Lewandowska, Katarzyna Szafranowska (3700-KON20-AL)
 1. Czym jest mowa nienawiści? – interdyscyplinarne studia przypadków. Prowadzi: Paweł Knut (3700-KON53-AL)
 2. Dylematy polityki i tożsamości LGBT: Polska, Europa, USA. Prowadzą: Ewa Janion, Ludmiła Janion (3700-KON10-AL)
 3. Georg Simmel: narodziny socjologii z ducha świata mieszczańskiego, które jest czymś „więcej-niż-życiem” (Mehr-als-Leben). Prowadzi Szymon Wróbel ()370-KON37-AL)
 4. Język, kultura, komunikowanie społeczne. Prowadzi: Zbigniew Kloch (3700-KON12-AL)
 5. Od sfery publicznej do kontrpubliczności – teoria i praktyka krytyki władzy. Prowadzi: Ewa Majewska (3700-KON60-AL)
 6. Socjologia z wyobraźnią. Prowadzi: Renata Włoch (3700-KON76-AL)
 1. Aspekty tańca greckiego z elementami etnografii Grecji. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON54-AL)
 2. Geneza, epistemologia i hermeneutyka świadectwa. (Formy zapisu i sposoby rozumienia doświadczeń granicznych). Prowadzi: Jacek Leociak (3700-KON19-AL)
 3. Historia filmu dokumentalnego. Prowadzi: Michała Oleszczyk (3700-KON64-AL)
 4. Historia pewnej ulicy –– warsztat przewodnicki. Prowadzi: Marcin Krassowski (3700-KON55-AL)
 5. Kulturowa historia książki i czytelnictwa od średniowiecza do końca XVII w. Prowadzi: Michał Choptiany (3700-KON5-AL)
 6. Obrazy miasta w literaturze współczesnej. Prowadzi: Ewa Niedziałek (3700-KON62-AL)
 7. Opowiadać opowiadaniem. Opowiadanie jako lustro kultury (od 2 poł. XIX wieku do współczesności). Prowadzi: Agata Zalewska (3700-KON36-AL)
 8. Podróż śródziemnomorska - doświadczenie egzystencjalne, fakt kulturowy, przedmiot badań. Prowadzi: Maria Kalinowska (3700-KON50-AL)
 9. Podróżowanie: doświadczenie antropologa i turysty. Prowadzi: Grażyna Szymańska-Matusiewicz (3700-KON32-AL)
 10. Polska nieznana - kultury wschodniego pogranicza. Prowadzi: Konrad Kuczara (3700-KON56-AL)
 11. Tematy kulturowe w ujęciu francuskim. Prowadzi: Maciej Abramowicz (3700-KON45-AL)
 12. Udział Judaizmu w kulturze europejskiej. Prowadzi: Stanisław Rabiej (3700-KON27-AL)
 13. Z dziejów pisma. Prowadzi: Robert A. Sucharski (3700-KON31-AL)
 14. Życiowe sytuacje graniczne – autodestrukcja jako problem kulturowy część II. Prowadzi: Halszka Witkowska (3700-KON75-AL)
 1. Analiza i krytyka gier. Prowadzi: Mateusz Kominiarczuk (3700-KON14-AL)
 2. Ciało i głos – instrument i narzędzie pracy. Prowadzi: Bartosz Martyna (3700-CW3-AL)
 3. Dramat i teatr kondycji ludzkiej 2.0. Od Szekspira do Norwida. Prowadzi: Michał Mizera (3700-KON22-AL)
 4. Fingere necesse est czyli Wielkie Narracje Dziewiętnastego Wieku. Prowadzi: Marek Troszyński (3700-KON71-AL)
 5. Gry wideo i teksty kultury cyfrowej. Ujęcie porównawcze. Prowadzi: Piotr Kubiński (3700-KON18-AL)
 6. Klasyka polska w teatrze współczesnym. Od romantyków do Witkacego. Prowadzą: Maria Kalinowska, Michał Mizera (3700-KON51-AL)
 7. Na scenie i na widowni. Dramat i teatr 2 poł. XIX i początku XX wieku. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-KON35-AL)
 8. Sztuka starożytnej Grecji wokół nas. Prowadzi: Alfred Twardecki (3700-KON72-AL)
 9. Zmień świat zabawą. Warsztaty projektowania grywalizacji. Prowadzi: Michał Jeska (3700-WAR1-AL)
 1. Academic Writing in English I. Prowadzi: Andrzej Tymowski (4018-WAR6-CLASS)
 2. Geosystem – zrozumieć, aby przetrwać. Prowadzi: Marek Lewandowski (4018-KON269-CLASS)
 3. Historia Biologii - biologia historii. Prowadzi: Paweł Koperski (4018-KON203-CLASS)
 4. Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta.. Prowadzi: Andrzej Mikulski, Barbara Pietrzak (4018-KON196-CLASS)
 5. Zwierzęta i nauka. Prowadzi: Andrzej Elżanowski (4018-WYK13-CLASS)
 6. Humankind’s Place in Nature. Prowadzi: Thurston Cleveland Hicks (4018-KON250-CLASS)
 7. Warsztat Techno­humanistyczny: mięso i krzem. Prowadzi: Krzysztof Pacewicz, Jarosław Kopeć (4018-KON360-CLASS)
 8. Prekariusze i cyborgi. Strategie artystyczne w czasach późnego kapitalizmu. Prowadzi: Karolina Plinta (4018-KON367-CLASS)
 9. Jak ciało staje się słowem – teoria sztuki (część I). Prowadzi: Krzysztof Rutkowski, Zuzanna Wiśnicka – Tomalak, Agata Noszczak (4018-KON373-CLASS)
 10. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów. Prowadzi: Wojciech Grochala (4018-KON199-CLASS)
 11. History written in glyphs – introduction to Maya glyphs. Prowadzi: Agnieszka Hamann (4018-CW12-CLASS)
 12. Artystyczne szkolenie indywidualne. Krajobraz po katastrofie. Polski teatr absurdu po drugiej wojnie światowej. Prowadzi: Michał Smolis (3700-KON81-AL)
 13. Człowiek i jego świat. Prowadzą: Jan Kieniewicz, Stanisław Rabiej (3700-KON52-AL)
 14. Ekologia teatru. Prowadzi: Włodzimierz Staniewski (3700-KON30-AL)
 15. Ewolucja biologiczna. Prowadzi: Paweł Golik (3700-WYK3-AL)
 16. Geosystem: zrozumieć aby przetrwać. Prowadzi: Marek Lewandowski (3700-KON57-AL)
 17. Idee i informatyka. Prowadzi: Jerzy Tyszkiewicz (3700-KON66-AL)
 18. Krótka historia błędu. Kategoria błędu językowego a nurt ekologii językowej. Prowadzi: Ewa Rudnicka (3700-KON28-AL)
 19. Książę Michał Twerski” Juliusza Słowackiego – Wizja sceniczna. Prowadzi: Marek Troszyński (3700-KON70-AL)
 20. Mania listowania – epistolografia jako zanikający fenomen kultury europejskiej; edytorstwo naukowe – techniki cyfrowe w humanistyce. Prowadzą: Anna Skolimowska, Marek Troszyński (3700-KON79-AL)
 21. O naturze performansu. Prowadzi: Tomasz Kubikowski (3700-KON17-AL)
 22. Salon literacki – głęboka lektura prozy (powieść), cz. II. Prowadzi: Zuzanna Wiśnicka-Tomalak (3700-KON74-AL)
 23. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 1. Prowadzi: Wojciech Grochala (3700-KON7-AL)
 24. Usłyszeć świat – postrzeganie przez muzykę. Prowadzi: Mieczysław Litwiński (3700-KON58-AL)
 25. WSZYSTKO JEST REMIKSEM – strategie przetwarzania w kulturze popularnej. Prowadzi: Kaja Klimek (3700-KON80-AL)
 26. Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta. Prowadzą: Barbara Pietrzak, Andrzej Mikulski (3700-KON24-AL)
 27. Zwierzęta i nauka. Prowadzi: Andrzej Elżanowski (3700-KON48-AL)