Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Wyzwania kierunkowe

Mądrość i filozofia: wyzwanie obejmuje poszukiwania mądrości od czasów najdawniejszych do dzisiaj w różnych aspektach – tego, jak mądrości szukają filozofowie, artyści, poeci, biologowie, matematycy oraz przedstawiciele innych dyscyplin. W ramach wyzwania proponujemy zajęcia prowadzone przez specjalistów z rozmaitych dziedzin nauki.

Bogowie i ludzie: proponowane przez nas zajęcia dotyczące pojawiania się, obecności i zanikania obszarów świętości, bogów, wyznawców oraz wszelkich zjawisk nadprzyrodzonych od czasów najdawniejszych do dzisiaj. Proponowane zajęcia nie dotyczą tylko historii religii, lecz także dziejów obecności sacrum w kulturze.

Dzieje myśli obywatelskiej: proponujemy zajęcia dotyczące kształtowania się myślenia o państwie, prawie, postawach obywatelskich, stosunku jednostki do zbiorowości od czasów najdawniejszych do dzisiaj.

Pamięć i tożsamość: zajęcia dotyczą sposobów współistnienia (pokojowego bądź nie) występujących w regionach wielokulturowego świata. Rozważają także możliwości dialogu międzykulturowego i relacji między kulturą a naturą w perspektywie historycznej. Zajęcia dotyczą również kształtowania się tożsamości jednostkowej i zbiorowej, szczególnie w sytuacjach napięć i konfliktów.

Theatrum mundi: zajęcia dotyczą pojawiania się widowisk zarówno artystycznych jak i społecznych od czasów najdawniejszych do dzisiaj ze szczególnym naciskiem na działania performatywne i proces powstawania „społeczeństwa widowiska”, czyli sposobu istnienia współczesnych społeczeństw – głównie tych zachodnich – opierającego się na budowaniu spektakli w przestrzeni publicznej, życiu politycznym oraz stosunkach międzyosobowych. Proponujemy również zajęcia dotyczące widowisk w przyrodzie: zarówno w świecie zwierzęcym, roślinnym, jak i w całym kosmosie. 

Ekologia kultury: proponujemy zajęcia, które dotyczą możliwości inscenizacji „kultury czynnej”, np. rewitalizacji martwych i umierających języków, współtworzenia działań kulturalnych w różnych środowiskach społecznych oraz innych akcji o charakterze naukowo-artystycznym. Współpracujemy w tym celu m.in. z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Teatrem Polskim w Warszawie i Pracownią Spotkań Starego i Nowego Świata na Wydziale „Artes Liberales”. Proponujemy również zajęcia o wzajemnych relacjach między ludźmi i zwierzętami, człowiekiem i jego środowiskiem.

 

W ramach poszczególnych „wyzwań kierunkowych” proponujemy w roku 2016/17 następujące zajęcia:

 1. Znajomość siebie od Sokratesa do Foucault. Prowadzi: Ivan Dimitrijević (4018-KON359-CLASS)
 2. Metafora i poznanie . Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON147-CLASS)
 3. Tematy kulturowe w ujęciu francuskim . Prowadzi: Maciej Abramowicz (4018-KON170-CLASS)
 4. Przemoc i słowa. W kręgu myśli Hannah Arendt. Prowadzi: Piotr Nowak (4018-KON369-CLASS)
 5. Filozofia antyczna jako terapia duszy. Prowadzi: Krzysztof Łapiński (4018-KON383-CLASS)
 6. Filozofia w kulturze. Prowadzi: Bogna Kosmulska, Marcin Trepczyński (4018-KON385-CLASS)
 7. Wprowadzenie do filozofii. Prowadzi: Bogna Kosmulska, Marcin Trepczyński (4018-KON386-CLASS)
 8. Żyć hipotetycznie – wiedza i etyka w prozie Roberta Musila. Konwersatorium interdyscyplinarne. Prowadzi: Mateusz Falkowski, Marcin Gokieli (4018-KON381-CLASS)
 9. Kulturowa historia czasu: Ewolucja sposobów ujmowania czasu od czasów najdawniejszych do współczesności. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-WYK19-CLASS)
 10. Powinowactwa z wyboru XX wiek – badanie pokrewieństwa filozofii i literatury w Czarodziejskiej Górze.. Prowadzi: Tomasz Kunicki-Goldfinger (4018-KON382-CLASS)
 11. Georges Didi-Huberman albo demontaż porządku oka. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON375-CLASS)
 12. Klinika Freuda. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON355-CLASS)
 13. Śmiech, materia, życie, ruch i pamięć w filozofii Henri Bergsona. Prowadzi: Szymon Wróbel (4018-KON376-CLASS)
 14. Logika i metodologia. Prowadzi: Mieszko Tałasiewicz (4018-KON380-CLASS)
 15. Heidegger i pytanie o naturę ludzką. Prowadzi: Wawrzyniec Rymkiewicz (4018-KON387-CLASS)
 16. Krótka historia błędu. Prowadzi: Ewa Rudnicka (4018-KON167-CLASS)
 17. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów (2). Prowadzi: Wojciech Grochala (4018-KON241-CLASS)
 18. Aesthetics of Engagement: charting ethics in literature. Prowadzi: Paweł Wojtas (4018-KON390-CLASS)
 19. Kryzysy Baroku. Prowadzi: Alicja Bielak (4018-KON401-CLASS)
 20. Nauka co to takiego. Wprowadzenie do teorii nauki. Prowadzi: Sebastian Szymański (4018-KON414-CLASS)
 21. Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa. Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON243-CLASS)
 22. Herman Hesse. Życie i twórczość. Prowadzi: hab. Katarzyna Sadkowska (4018-KONW115)
 1. Wprowadzenie do religioznawstwa (I). Główne podejścia do badań nad religią. Prowadzi: Lech Trzcionkowski (4018-KON364-CLASS)
 2. Chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie wobec problemów rachuby czasu. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-KON348-CLASS)
 3. Christian Theology: Patristic and Medieval. Prowadzi: Simon Burton (4018-KON370-CLASS)
 4. Platonism in the Christian Tradition. Prowadzi: Simon Burton (4018-KON371-CLASS)
 5. Science and Christianity: Charting a Complex Relationship. Prowadzi: Simon Burton (4018-KON136-CLASS)
 6. Introduction to Reading the Bible. Prowadzi: Marylin Burton (4018-KON307-CLASS)
 7. Old Testament Theology and Exegesis. Prowadzi: Marylin Burton (4018-KON349-CLASS)
 8. Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (4018-KON181-CLASS)
 9. Jezus historii - Chrystus wiary. Prowadzi: Kalina Wojciechowska (4018-KON336-CLASS)
 10. Recepcja tradycji ezoterycznej Antyku w literaturze i kulturze europejskiej. Prowadzi: Ilona Szewczyk (4018-KON374-CLASS)
 11. Nowy Testament w kulturze dawnej. Literatura - teologia - ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (4018-KON222-CLASS)
 12. Introduction to Biblical Theology. Prowadzi: Simon Burton, Marilyn Burton (4018-KON331-CLASS)
 13. Katolickie Kościoły wschodnie. Prowadzi: Konrad Kuczara (4018-KON400-CLASS)
 14. Głos, pieśń, muzyka. Metafory odwiecznego porządku. Prowadzi: Mieczysław Litwiński (4018-KON405-CLASS)
 15. Christian Theology: Reformation Thought. Prowadzi: Simon Burton (4018-KON394-CLASS)
 16. Prawosławie 2. Prowadzi: Konrad Kuczara (4018-KONW143)
 1. Socjologia z wyobraźnią. Prowadzi: Renata Włoch (4018-KON164-CLASS)
 2. Antropologia słowa: kultura i komunikowanie. Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON358-CLASS)
 3. TransAzja – próba nieeuropocentrycznego opisu świata. Prowadzi: Hanna Gospodarczyk, Krzysztof Iwanek, Karolina Szmigielska-Piotrkowska, Kamil Wielecki, Ayur Zhanaev (4018-KON347-CLASS)
 4. Lud-zdominowany, niebezpieczny czy autonomiczny?. Prowadzi: Michał Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura (4018-SEM60-CLASS)
 5. Dlaczego warto pamiętać o Solidarności?. Prowadzi: I.Krzemiński (4018-KON350-CLASS)
 6. Kultura Rewolucji a antyk (badanie przypadku rewolucji w Rosji początku XX wieku).. Prowadzi: Hanna Paulouskaya (4018-KON294-CLASS)
 7. Zemsta czy przebaczenie?. Prowadzi: Jacek Leociak (4018-KON384-CLASS)
 8. Anatomia przywództwa. Prowadzi: Maria Wiśniewska (4018-KON239-CLASS)
 9. Przestrzeń miejska. Od efektów globalnego kapitalizmu do hiperobiektów. Prowadzi: Andrzej Leśniak (4018-KON391-CLASS)
 10. Jak i co mówi do nas prawo? How and what does law communicate to us? Prowadzi: Artur Nowak-Far (4018-KON399-CLASS)
 11. Źródła kultury prawnej Europy. Prowadzi: Witold Wołodkiewicz (4018-KON412-CLASS)
 12. Travel Writing and the Power of Judgment. The case of Eastern and Central Europe. Prowadzi: Łukasz Mikołajewski (4018-KON419-CLASS)
 13. Kryzys demokracji: polityka a sztuka współczesna Prowadzi: Krzysztof Pacewicz (Ewa Majewska) (4018-KON440-CLASS)
 14. Płeć i sprawiedliwość. Prowadzi: Sebastian Szymański (4018-KON442-CLASS)
 15. Cypr: wyspa kontaktu, sporu i pojednania. Prowadzi Przemysław Kordos (4018-WYK12-CLASS)
 16. Kłopoty z gościnnością. Filozoficzne i kulturowe implikacje pojęcia gościnności. Prowadzi: Katarzyna Szafranowska (4018-KON444-CLASS)
 1. Z dziejów pisma. Prowadzi: Robert A. Sucharski (4018-KON165-CLASS)
 2. Romantyczne i młodopolskie wizje Syberii w literaturze i sztuce . Prowadzi: Milena Chilińska (4018-KON361-CLASS)
 3. Od zapisków i szkicowników do „dzieła zamkniętego” - analiza procesu twórczego na przykładzie relacji z podróży greckich Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. . Prowadzi: Maria Kalinowska (4018-KON362-CLASS)
 4. Antropologia jako praxis. Prowadzi: Ewa Klekot (4018-KON363-CLASS)
 5. Henryk Sienkiewicz. Fakty i mity.. Prowadzi: Wojciech Łapiński (4018-KON365-CLASS)
 6. Kulturowa historia książki i czytelnictwa od średniowiecza do końca XVII w.. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-WYK16-CLASS)
 7. Jak antropolodzy badają świat? Teoretyczne i metodologiczne dylematy antropologii. Prowadzi: Michał Kowalski (4018-SEM59-CLASS)
 8. Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący. Prowadzi: Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król (4018-CW11-CLASS)
 9. Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom średniozaawansowany. Prowadzi: Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król (4018-CW9-CLASS)
 10. Opowiadać opowiadaniem. Opowiadanie jako lustro kultury (od 2 poł. XIX wieku do współczesności). Prowadzi: Agata Zalewska (4018-KON297-CLASS)
 11. Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu. Prowadzi: Kamil Wielecki (4018-KON354-CLASS)
 12. Artistic writing in Polish.. Prowadzi: Marek Troszyński, Jan Podniesiński (4018-KON379-CLASS)
 13. Zrobić poetę! Grawitacje Czesława Miłosza. Prowadzi: Mikołaj Golubiewski (4018-KON422-CLASS)
 14. Bałkańskie miejsca pamięci. Prowadzi: Jolanta Sujecka (4018-KON115-CLASS)
 15. Wisdom Literature in the Hebrew Tradition. Prowadzi: Marilyn Burton (4018-KON332-CLASS)
 16. Czas wydarzeń i wypadków – dzieciństwo w późnej PRL. Badania etnograficzne. Prowadzi: Zuzanna Grębecka (4018-KON395-CLASS)
 17. Sarmatyzm w kulturze polskiej XX wieku. Prowadzi: Michał Choptiany (4018-KON430-CLASS)
 18. Sztuka i humnistyka środowiskowa w Antropocenie (Na styku natury i kultury). Prowadzą: Aleksandra Jach, Gabriela Jarzębowska (4018-KON431-CLASS)
 19. Climate and society. Prowadzi: Adam Izdebski (4018-KON436-CLASS)
 20. I tak człowiek udomowił psa. Prowadzi: Sebastian Szymański (4018-KON441-CLASS)
 21. Dzika sprawiedliwość - moralność w świecie zwierząt. Prowadzi: Sebastian Szymański (4018-KON443-CLASS)
 22. Relacje polsko-żydowskie w komiksie po 2000 roku. Prowadzi: Przemysław Kaniecki (4018-KON445-CLASS)
 23. Kultura i komunikowanie, w stronę antropologii słowa. Prowadzi: Zbigniew Kloch (4018-KON243-CLASS)
 24. Divided Cities in the Balkans. Prowadzi: Marzena Maciulewicz (4018-KONW167)
 1. Muzyka święta i grzeszna. Liturgiczny i ludowy śpiew obszaru dawnej Rzeczpospolitej. Prowadzi: Maria Bikont, Łukasz Hajduczenia (4018-KON342-CLASS)
 2. Gry wideo i teksty kultury cyfrowej. Ujęcie porównawcze. Prowadzi: Piotr Kubiński (4018-KON289-CLASS)
 3. Ciało i głos – instrument i narzędzie pracy. Prowadzi: Bartosz Martyna (4018-CW10-CLASS)
 4. Ludokrytyka. O grach krytycznie. Prowadzi: Mateusz Kominiarczuk (4018-KON346-CLASS)
 5. Reinterpretacje dramatu romantycznego w teatrze współczesnym. Prowadzi: Michał Mizera, Maria Kalinowska (4018-KON366-CLASS)
 6. Amerykański musical filmowy. Prowadzi: Michał Oleszczyk (4018-WYK17-CLASS)
 7. Wprowadzenie do analizy filmu. Prowadzi: Michał Oleszczyk (4018-WYK18-CLASS)
 8. Performatyka: wyprawa do bieguna . Prowadzi: Tomasz Kubikowski (4018-KON372-CLASS)
 9. Na Księżyc i dalej. Podróże kosmiczne w kulturze popularnej. Prowadzi: Elżbieta Olechowska (4018-KON356-CLASS)
 10. Dramat i teatr kondycji ludzkiej 1.0. Od Ajschylosa do Szekspira. Prowadzi: Michał Mizera (4018-KON304-CLASS)
 11. Na scenie i na widowni. Dramat i teatr 2 poł. XIX i początku XX wieku. Prowadzi: Agata Zalewska (4018-KON357-CLASS)
 12. Artystyczne szkolenie indywidualne. Krajobraz po katastrofie. Polski teatr absurdu po drugiej wojnie światowej. Prowadzi: Michał Smolis (4018-KON271-CLASS)
 13. Bóg. Poezja. Mickiewicz. Prowadzi: Krzysztof Rutkowski (4018-KON377-CLASS)
 14. Filozofia i literatura. Prowadzi: Piotr Nowak (4018-KON318-CLASS)
 15. Sztuka starożytnej Grecji wokół nas. Prowadzi: Alfred Twardecki (4018-KON388-CLASS)
 16. Od rękopisu do światowej prapremiery. Projekt inscenizacji ostatniego dramatu Juliusza Słowackiego "Książę Michał Twerski". Prowadzi: Marek Troszyński, Bogna Podbielska (4018-KON389-CLASS)
 17. Wielkie dzieła literatury francuskiej. Prowadzi: Maciej Abramowicz (4018-KON131-CLASS)
 18. Rozczytywanie dramatu. Prowadzi: Jacek Kopciński (4018-KON142-CLASS)
 19. Współczesny kanon fantastyczny (1950-). Prowadzi: Przemysław Kordos (4018-KON392-CLASS)
 20. Emaus cum figuris. Teatr między profanacją a świecką liturgią. Prowadzi: Dariusz Kosiński (4018-KON397-CLASS)
 21. Performans śpiewania poezji. Brassens, Gainsbourg, Wysocki, Kaczmarski, Morrison. Prowadzi: Antoni Gustowski (4018-KON404-CLASS)
 22. Komiks polski po 1989 roku – wybrane zjawiska i nazwiska. Prowadzi: Przemysław Kaniecki (4018-KON446-CLASS)
 23. Film gruziński 1921-1991. Prowadzi: Irina Tatarova (4018-KON447-CLASS)
 24. „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa między „Faustem” i „Idiotą” – interpretacje nieoczywiste. Prowadzi: Irina Tatarova (4018-KON448-CLASS)
 25. Arcydzieła filmu światowego. Prowadzi: Michał Oleszczyk (4018-KON438-CLASS)
 26. Amerykański serial komediowy jako zwierciadło zmian społecznych. Prowadzi: Michał Oleszczyk (4018-KON437-CLASS)
 27. Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy. Prowadzi: Maria Kalinowska (4018-KONW49)
 28. Motywy greckie i rzymskie w literaturze niemieckiej. Prowadzi: Katarzyna Sadkowska (4018-KONW166)
 29. Sztuka nowoczesna. Prowadzi: Maria Poprzęcka (4018-KONW98)
 1. Academic Writing in English I. Prowadzi: Andrzej Tymowski (4018-WAR6-CLASS)
 2. Geosystem – zrozumieć, aby przetrwać. Prowadzi: Marek Lewandowski (4018-KON269-CLASS)
 3. Historia Biologii - biologia historii. Prowadzi: Paweł Koperski (4018-KON203-CLASS)
 4. Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Homo sapiens i planeta.. Prowadzi: Andrzej Mikulski, Barbara Pietrzak (4018-KON196-CLASS)
 5. Zwierzęta i nauka. Prowadzi: Andrzej Elżanowski (4018-WYK13-CLASS)
 6. Humankind’s Place in Nature. Prowadzi: Thurston Cleveland Hicks (4018-KON250-CLASS)
 7. Warsztat Techno­humanistyczny: mięso i krzem. Prowadzi: Krzysztof Pacewicz, Jarosław Kopeć (4018-KON360-CLASS)
 8. Prekariusze i cyborgi. Strategie artystyczne w czasach późnego kapitalizmu. Prowadzi: Karolina Plinta (4018-KON367-CLASS)
 9. Jak ciało staje się słowem – teoria sztuki (część I). Prowadzi: Krzysztof Rutkowski, Zuzanna Wiśnicka – Tomalak, Agata Noszczak (4018-KON373-CLASS)
 10. Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów. Prowadzi: Wojciech Grochala (4018-KON199-CLASS)
 11. History written in glyphs – introduction to Maya glyphs. Prowadzi: Agnieszka Hamann (4018-CW12-CLASS)
 12. Ekologia teatru. Prowadzi: Włodzimierz Staniewski (4018-KON259-CLASS)
 13. English for Academic Purposes. Prowadzi: Paweł Wojtas (4018-CW13-CLASS)
 14. Człowiek i geny. Prowadzą: Paweł Golik, Ewa Bartnik (4018-KON238-CLASS)
 15. Humans and Their Great Ape Cousins. Prowadzi: Thurston Cleveland Hicks (4018-KON249-CLASS)
 16. Czego możemy nauczyć się od konia? Przywództwo, komunikacja, praca w zespole. Prowadzi: Stanisław Kordasiewicz (4018-KON251-CLASS)
 17. Jak ciało staje się słowem – praktyka sztuki (część II). Prowadzą: Emilia Przerwa-Tetmajer, Weronika Kuśmider, Krzysztof Rutkowski (4018-KON340-CLASS)
 18. Igrając z historią. Wykonawstwo historyczne muzyki dawnej i jego współczesna recepcja. Prowadzi: Karolina Kolinek-Siechowicz (4018-KON398-CLASS)
 19. Głos, pieśń, muzyka. Metafory odwiecznego porządku. Prowadzi: Mieczysław Litwiński (4018-KON405-CLASS)
 20. Salon literacki – głęboka lektura prozy (powieść). Prowadzą: Zuzanna Wiśnicka – Tomalak, Marlena Wilczak (4018-KON417-CLASS)
 21. Space of creation - between utopia and Theatre laboratories. Prowadzą: Ewa Niedziałek,Ewa Niedziałek, Ilaria Salonna (4018-KON418-CLASS)
 22. Prawa językowe i inne narzędzia ochrony mniejszości, społeczności rdzennych oraz różnorodności kulturowej. Prowadzi: Stanisław Kordasiewicz (4018-KON435-CLASS)
 23. Architektura czynna- tworzenie platform dla praktycznych, interdyscyplinarnych projektów. Prowadzi: Ewa Rudnicka (architekt) (4018-KON439-CLASS)
 24. Ekologia dla humanistów. Prowadzi: Piotr Dawidowicz (4018-WYK14-CLASS)
 25. Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom średniozaawansowany cz. 2. Prowadzą: Bartłomiej Chromik, Tymoteusz Król (4018-CW14-CLASS)