Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Pamięć i tożsamość

Zajęcia: 
Aspekty tańca greckiego z elementami etnografii Grecji. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON54-AL)
Geneza, epistemologia i hermeneutyka świadectwa. (Formy zapisu i sposoby rozumienia doświadczeń granicznych). Prowadzi: Jacek Leociak (3700-KON19-AL)
Historia filmu dokumentalnego. Prowadzi: Michała Oleszczyk (3700-KON64-AL)
Historia pewnej ulicy –– warsztat przewodnicki. Prowadzi: Marcin Krassowski (3700-KON55-AL)
Kulturowa historia książki i czytelnictwa od średniowiecza do końca XVII w. Prowadzi: Michał Choptiany (3700-KON5-AL)
Obrazy miasta w literaturze współczesnej. Prowadzi: Ewa Niedziałek (3700-KON62-AL)
Opowiadać opowiadaniem. Opowiadanie jako lustro kultury (od 2 poł. XIX wieku do współczesności). Prowadzi: Agata Zalewska (3700-KON36-AL)
Podróż śródziemnomorska - doświadczenie egzystencjalne, fakt kulturowy, przedmiot badań. Prowadzi: Maria Kalinowska (3700-KON50-AL)
Podróżowanie: doświadczenie antropologa i turysty. Prowadzi: Grażyna Szymańska-Matusiewicz (3700-KON32-AL)
Polska nieznana - kultury wschodniego pogranicza. Prowadzi: Konrad Kuczara (3700-KON56-AL)
Tematy kulturowe w ujęciu francuskim. Prowadzi: Maciej Abramowicz (3700-KON45-AL)
Udział Judaizmu w kulturze europejskiej. Prowadzi: Stanisław Rabiej (3700-KON27-AL)
Z dziejów pisma. Prowadzi: Robert A. Sucharski (3700-KON31-AL)
Życiowe sytuacje graniczne – autodestrukcja jako problem kulturowy część II. Prowadzi: Halszka Witkowska (3700-KON75-AL)
Antropologia jako praxis. Prowadzi: Ewa Klekot (3700-KON91-AL)
Antropologia ubioru historycznego. Prowadzą: Krzysztof Rutkowski, Anna Nurzyńska-Dziemska (3700-KON124-AL)
Bałkańskie miejsca pamięci. Prowadzi: Jolanta Sujecka (3700-KON106-AL)
Czas wydarzeń i wypadków – dzieciństwo w późnej PRL. Badania etnograficzne. Prowadzi: Zuzanna Grębecka (3700-KON89-AL)
Filmowy portret miasta: przypadek Nowego Jorku. Prowadzi: Michał Oleszczyk (3700-KON65-AL)
Katolickie kościoły wschodnie. Prowadzi: Konrad Kuczara (3700-KON95-AL)
Materialność źródła pisanego. Studium przypadków literackich i muzycznych (XV–XVIII w.) Prowadzą: Alicja Bielak, Sonia Wronkowska (3700-KON103-AL)
Polityczna historia Polski z perspektywy dzieła i biografii Czesława Miłosza. Prowadzi: Mikołaj Golubiewski (3700-KON87-AL)
Salon literacki: powieść absurdalna. Prowadzi: Zuzanna Wiśnicka-Tomalak (3700-KON133-AL)
Szekspirowskie ciała: realność i metafora. Prowadzi: Emilia Olechnowicz (3700-KON105-AL)
Thomas Bernhard i teatr. Prowadzą: Katarzyna Sadkowska, Michał Mizera (3700-KON127-AL)
Warszawa-ostatnie 100 lat przemian. Wybrane aspekty. Prowadzi: Artur Bojarski (3700-KON84-AL)
Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)