Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Aktualności

Dyżury rekrutacyjne

Wszystkich, którzy interesują się studiami na Wydziale „Artes Liberales”, zapraszamy na dyżury rekrutacyjne. Członkowie komisji rekrutacyjnej oraz koordynatorzy kierunków studiów chętnie odpowiedzą na każde pytania dotyczące studiów i zasad przyjęcia. Hramonogram spotkań dostępny na stronie Wydziału >>.

Tryb pracy na Wydziale „Artes Liberales”

W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że czas pracy w trybie zdalnym Wydziału „Artes Liberales” UW od dnia 25 maja br. zostaje utrzymany do odwołania.

Adresy e-mail i służbowe numery telefonu, a także lista osób dyżurujących stacjonarnie znajdują się na głównej stronie Wydziału >>

Dane kontaktowe do pracowników Dziekanatu Wydziału „Artes Liberales”

PDF icon Dziekanat Wydziału „Artes Liberales” – dane kontaktowe

27 czerwca: CIAŁO ONLINE. Wystawa@nline

Zapraszamy na działania performatywne, które zostały zrealizowane online i są efektem tematów proponowanych w ramach zajęć warsztatowych „Ciało jako obiekt sztuki” realizowanych w Kolegium Artes Liberales. Projekty częściowo odwołują się do bieżącej sytuacji, niektóre wynikają z niej, inne wręcz przeciwnie. Wszystkie koncentrują się na tematach, które zaczęły przybierać znaczenia peryferyjnie w bieżących okolicznościach. Prezentowane działania powstały podczas semestru letniego 2019/2020. Więcej informacji

Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym

5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br.
 

PDF icon Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentówPDF icon Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentówPlik Wzór pracy dyplomowej

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Strony