Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Bogowie i ludzie

Zajęcia: 
Chrześcijaństwo wobec problematyki czasu. Prowadzi: Michał Choptiany (3700-KON4-AL)
Fantastyka: definiowanie / przekraczanie granic gatunku. Prowadzi: Przemysław Kordos (3700-KON16-AL)
Seminarium dyplomowe (Nasze mityczne dzieciństwo). Prowadzi: Katarzyna Marciniak (3700-SEM5-CS)
Niewiarygodne ewangelie. Prowadzi: Kalina Wojciechowska (3700-KON11-AL)
Stary Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (3700-KON67-AL)
Udział Judaizmu w kulturze europejskiej. Prowadzi: Stanisław Rabiej (3700-KON27-AL)
Wideo-tropiciele mitów antycznych w kulturze nowożytnej i ponowoczesnej. Prowadzi: Krzysztof Korwin-Piotrowski (3700-WAR2-AL)
Współczesne debaty o duchowości i religijności kobiet. Prowadzą: Julia Lewandowska, Katarzyna Szafranowska (3700-KON20-AL)
Bóg. Poezja. Mickiewicz. Prowadzi: Krzysztof Rutkowski (3700-KON125-AL)
Doświadczenie, że <<czas wypadł z formy>> w literaturze. Prowadzi: Karolina Rychter (3700-KON126-AL)
Duchowość i kobiety w tradycji chrześcijańskiej. Prowadzi: Julia Lewandowska (3700-KON98-AL)
Fantastyka dla niedorosłych Tematy – konteksty – interpretacje. Prowadzi: Anna Czernow-Dreger (3700-KON104-AL)
Katolickie kościoły wschodnie. Prowadzi: Konrad Kuczara (3700-KON95-AL)
Nowy Testament w kulturze dawnej. Literatura – teologia – ikonografia. Prowadzi: Paweł Stępień (3700-KON117-AL)
Wprowadzenie do psychologii. Prowadzi: Barbara Bokus (3700-KON118-AL)
Zespołowe Projekty Badawcze. Prowadzi: Agata Zalewska (3700-PB1-AL)