Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Aktualności

Tryb pracy na Wydziale „Artes Liberales”

W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że czas pracy w trybie zdalnym Wydziału „Artes Liberales” UW od dnia 25 maja br. zostaje utrzymany do odwołania.

Adresy e-mail i służbowe numery telefonu, a także lista osób dyżurujących stacjonarnie znajdują się na głównej stronie Wydziału >>

Dane kontaktowe do pracowników Dziekanatu Wydziału „Artes Liberales”

PDF icon Dziekanat Wydziału „Artes Liberales” – dane kontaktowe

27 czerwca: CIAŁO ONLINE. Wystawa@nline

Zapraszamy na działania performatywne, które zostały zrealizowane online i są efektem tematów proponowanych w ramach zajęć warsztatowych „Ciało jako obiekt sztuki” realizowanych w Kolegium Artes Liberales. Projekty częściowo odwołują się do bieżącej sytuacji, niektóre wynikają z niej, inne wręcz przeciwnie. Wszystkie koncentrują się na tematach, które zaczęły przybierać znaczenia peryferyjnie w bieżących okolicznościach. Prezentowane działania powstały podczas semestru letniego 2019/2020. Więcej informacji

Egzaminy dyplomowe w trybie zdalnym

5 czerwca zostało wydane zarządzenie nr 120 Rektora UW w sprawie w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Nowe zarządzenie, wraz ze zmianami w zasadach archiwizacji pracy dyplomowej, umożliwia wyłącznie elektroniczne składanie pracy dyplomowej w APD Zarządzenie wchodzi w życie 10 czerwca br.
 

PDF icon Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentówPDF icon Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentówPlik Wzór pracy dyplomowej

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Zdj. Mia Kos, CC BY-NC-ND 2.0

Konferencja: „Interfejsy: granice systemów i światów”. Call for Papers

Komisja „Światy Wyobrażone” Wydziału „Artes Liberales” zaprasza do nadsyłania tematów i abstraktów wystąpień na konferencję naukową pt. „Interfejsy: granice systemów i światów”. Konferencja odbędzie się 13 listopada 2020. Termin zgłoszeń: 31 sierpnia 2020 r. Więcej informacji

Strony