Procesor

Kino 3D sprzed 17 tys. lat?

Od malowideł w Akwitanii do mikroprocesorów. Historia człowieka to tysiące lat dążenia do zrozumienia, opisania i okiełznania otaczającego nas świata. Często sięgamy do historii - nawet bardzo odległej - żeby zrozumieć i opisać teraźniejszość. W kolegium „Artes Liberales” dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D. Zapraszamy.

Specjalności

Studia II stopnia na wyjątkowym kierunku artes liberales (studia międzyobszarowe) mają na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności opisywania, analizowania i rozumienia zjawisk z pogranicza tych nauk. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do podejmowania wciąż zmieniających się wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach studiów II stopnia artes liberales studenci studiują w ramach jednej z pięciu specjalności:

  • Dzieło sztuki w kulturze
  • Ideowe i materialne aspekty życia społecznego
  • Chrześcijaństwo w kulturze
  • Różnorodność biologiczna i kulturowa
  • Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli

 

Dowiedz się więcej o wybranej specjalności, klikając na jej nazwę na poniższej grafice 

 

Powrót na stronę rekrutacji